Adıyaman’da işverenlerimizin maliyetini azaltıyoruz

Adıyaman’da işverenlerimizin maliyetini azaltıyoruz

Ülkemizde yatırımların ve istihdamın artırılması, teşvik, genç, kadın, özürlü ve mesleki eğitim mezunlarının çalışma hayatına kazandırılması, Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesi gibi politikaların uygulanması amacıyla prim teşviklerini hayata geçirdik.

Adıyaman ilinde 2016 yılı Ağustos ayında teşviklerden yaklaşık 4 bin 300 işyerimiz; 26 bin sigortalımız yararlanmıştır.  Ödenen toplam teşvik tutarı ise yaklaşık 5 milyon TL’dir.